ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


کودکانکودکان
عنوان توضیحات
کودکان مقاله کودکان یک مقاله فلسفی است که به جنبه های مختلف دنیای کودکانه پرداخته و با بررسی ویژگی های آنهاها درصدد است تا ذهن خسته ی بزرگ تر ها را آگاه کند و تصورات آن ها علیه کودکان را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله که در سال 2018 منتشر شده برای دانشجویان رشته فلسفه، آموزش، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم تربیتی و رشته های متبط مناسب و کاربردی می باشد.
Children As children grow, so this paper develops many themes that children and we all love, coherently yet freely, and attractively as children are enthralling. دانلود
جمع کل


Abstract
Children grow up on and on, and so this paper on children lingers on, developing itself likewise. This paper touches on many themes that children with us would love to toy with, randomly yet coherently, exactly as children grow up without planning yet quite orderly and naturally, and as we simply keep living on from one day to the next without reflecting back, and turn out living onward sensibly. As a result, this paper is so attractive if not fabulous, as children are absolutely enticing and enthralling, and as we are humanly decent and presentable, and quite respectable as well. Children show themselves in this paper as we tell of them with this paper, all so delightful. The content of research regarding children is rich. The core idea of research is that children imply various interpretations to us. Children may be called the realm of no realm, realm without limit. They have no maturity, no knowledge, need caring, and constantly ask questions. Perhaps being with children helps us come closest to such a situation about “all-power”, “Dusk that begins to yet to begin”, “Uzzah”, “Kids are we; we are kids”, “Begin”, “Alive”, “Historic”, “Play” and “Immature”. Thus, what is the main problem the paper is going to solve? This paper does not to solve a problem. Instead, this paper explores what inspirations children give us and what we can learn from them. As said, “The great man is he who does not lose his childlike heart.”

Keywords: Adult, Power, Begin, Alive, History, Joy, Play, Immature
​ترجمه چکیده مقاله با عنوان کودکان
مثل کودکان که مدام، قد می کشند و بزرگ می شوند، این مقاله نیز، ادامه دارد و پیوسته خود را کامل می کند. محور این نوشتار، موضوعات متنوعی است که بچه ها هم مانند ما، دوست دارند هرچند تصادفی اما منسجم، به آنها پرداخته شود. دقیقا مثل خود بچه ها که ناخودآگاه اما طبیعی و اصولی بزرگ می شوند، و مثل روزهای ما که بدون بازگشت به عقب، به سادگی سپری می شوند و به طور محسوس، در یک مسیر خاص رو به جلو، پیش می روند. بنابراین، این مقاله، اگر هم شگفت انگیز نباشد، بسیار جذاب است، مانند بچه ها که بی شک، فریبنده و جذابند، و مانند فطرت پاک و معصوم انسان که واقعا قابل احترام است. بچه ها در این مقاله، خودشان را همانگونه جالب و جذاب نشان میدهند که ما تعریفشان می کنیم. محتوای پژوهش درباره بچه ها بسیار غنی است و ایده اصلی آن، جنبه های مختلفی است که آنها از خودشان، به ما ارائه می دهند. بچه ها را می توان حکومت بی قلمرو و پادشاهی بی حد و مرز نامید. آنها، خام و بی تجربه اند، فاقد آگاهی هستند، نیازمند مراقبتند و مدام در حال پرسیدن اند. شاید همراهی با بچه ها به ما کمک کند تا با موضوعاتی مثل «قدرت مطلق»، «غروبی که کم کم آغاز می شود»، «ازه»، «بچه ها خود ما هستند و ما، بچه ها»، «آغاز»، «سرزندگی»، «ساختن تاریخ»، «بازی» و«نابالغی»، بهتر آشنا شویم. پس، این مقاله در صدد حل چه مشکلی است؟ باید گفت که این مقاله قصد حل مشکلی را ندارد بلکه می خواهد آنچه را که بچه ها به ما القا می کنند و آن چه ما می توانیم از آن ها بیاموزیم، بررسی کند، همانطور که منسیوس می گوید: «یک انسان کامل کسی است که فطرت کودکانه اش را از دست نداده باشد».
کلیدواژه ها: بزرگسالان، قدرت، آغاز، زنده، تاریخ، لذت، بازی، نابالغی
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط