ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


پرورش زودهنگام استعداد ریاضی کودکان از طریق بازی های آزادانهپرورش زودهنگام استعداد ریاضی کودکان از طریق بازی های آزادانه
عنوان توضیحات
پرورش زودهنگام استعداد ریاضی کودکان از طریق بازی های آزادانه
جمع کل


Learning early mathematics is essential as it acts as a basis to young children in understanding higher mathematical concepts in the future. This paper dis cusses the learning of early mathematics through play activities that are widely integrated into the fields of education and psychology to describe how child ren acquire knowledge from their surroundings. Origami, singing, and con struction blocks are part of play activities in preschool where teachers can utilize for basic mathematics development. The experiences relating to actual items or objects with quantity and quality such as color, sizes, and shapes be fore continuing to pictorial and symbolic stages will help to nurture children understanding of early mathematics.
یادگیری زود هنگام ریاضی برای کودکان در سنین کم امری ضروری است؛ زیرا پایه درک مفاهیم ریاضیات عالی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی یادگیری زودهنگام علم ریاضی از طریق بازی است. فعالیتی که به طور گسترده با حوزه‌ی آموزش و پرورش و روانشناسی عجین شده است تا چگونگی ادراک کودک از محیط را ترسیم کند. هنر اوریگامی، شعر خوانی و بلوک های خانه سازی بخشی از فعالیت هایی هستند که معلمان دوره پیش دبستانی می‌توانند آن‌ها را برای تقویت پایه ریاضی کودکان به کار گیرند. پیش از راه‌یابی به مرحله آموزش تصویری و نمادین کار و تمرین با عناصر واقعی یا اشیایی که از لحاظ کمی و کیفی دارای رنگ، اندازه و شکل هستند برای پرورش فهم کودکان در آموزش زودهنگام ریاضی موثر است.

 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط