ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


ورزش و اسلام و مسلمانان در اروپاورزش و  اسلام و مسلمانان در اروپا
عنوان توضیحات
ورزش ، اسلام و مسلمانان در اروپا: در میانه یا در حاشیه؟ این مقاله با هدف آشکار ساختن چگونگی تاثیر سوء برداشت ها _ یا به تعبیر آرکون، "بحران معانی"_ از نقش اسلام در اروپا بر گفتمان ورزش، اسلام و مهاجرت در سال 2013 ارائه شده است، که اطلاعات مفیدی درمورد دین به طور عام و اسلام بصورت خاص در رابطه با یکپارچگی جوامع مسلمان با ارزش های سکولار را در اختیار دانشجویان و محققان دینی قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.mdpi.com/journal/religions مراجعه نمایید.
Sport, Islam, and Muslims in Europe: in between or on the Margin? The question of religion in Europe, particularly Islam, has been defined to certain extent around the following dichotomies: homogeneity versus cultural diversity, private versus public spheres, and belief versus disbelief. The question of sport and religion (including Islam) is also shaped by these discourses impact on other debates such as accommodating sport to religious needs (or vice versa), and access to public funding and sport facilities by Muslim communities. دانلود
جمع کل


Abstract: The aim of this paper is to reveal how misconceptions—or using the concept of Arkoun, “the crisis of meanings”—about the role and position of Islam in Europe is impacting on the discourse on sport, Islam, and immigration. France is selected as a case study for this paper as it is in this country where the debate on religion in general and Islam in particular seem to be more contentious in relation to the questions of integration of Muslim communities to secular (French republican) values. Recent sources of tensions include the ban of the Burqa in the public space; the debate on national identity instigated by the former French president Nicholas Sarkozy, which became centred around the question of Islam and Muslims in France; the provocative cartoons about Prophet Mohamed in the satirical magazine Charlie Hebdo; opposition against the provision of halal meal in France’s fast-food chain Quick; and resistance toward Qatar’s plan to invest in deprived suburbs of France, to name just a few. The other context which this paper examines in relation to the question of sport, Islam, and identity-making of Muslims in Europe is the phenomenon of “reverse migration” or the re-connection of athletes of Muslim background in Europe, or so-called Muslim neo-Europeans, with their (parents’) country of origin. The paper argues that sport is another highly politicised space to judge the level of “integration” of Muslim athletes in European societies, and the degree of “religiosity” in their (parents’) country of origin.
​ترجمه چکیده مقاله با عنوان ورزش و  اسلام و مسلمانان در اروپا: در میانه یا در حاشیه؟
چکیده:
هدف این مقاله آشکار ساختن چگونگی تاثیر سوء برداشت ها _ یا به تعبیر آرکون، "بحران معانی"_  از نقش اسلام در اروپا بر گفتمان ورزش، اسلام و مهاجرت است. فرانسه به عنوان مطالعه­ی موردی برای این مقاله انتخاب شده است، همان طور که به نظر می رسد، در این کشور بحث در مورد دین به طور عام و اسلام بصورت خاص در رابطه با یکپارچگی جوامع مسلمان با ارزش های سکولار (جمهوری فرانسه) نزاع برانگیزتر است.
تنش های اخیر شامل ممنوعیت استفاده از برقع در مراکز عمومی؛ بحث درباره­ی هویت ملی حول محور سؤال از اسلام و مسلمانان فرانسه که توسط رئیس جمهور پیشین فرانسه، نیکلاس سارکوزی مطرح شده بود؛ کاریکاتورهای تحریک آمیز درباره­ی حضرت محمد در مجله­ی طنز چارلی ابدو؛ مخالفت با عرضه­ي غذای حلال در فست فودهای زنجیره ای فرانسه؛ و مقاومت در برابر برنامه­ی قطر جهت سرمایه گذاری در حومه­ی شهرهای محروم فرانسه، فقط چند مورد از آن هاست. زمینه­ی دیگری که این مقاله در رابطه با مسئله­ی ورزش، اسلام و هویت سازی مسلمانان در اروپا مورد بررسی قرار می دهد، پدیده­ی "مهاجرت معکوس" یا ارتباط مجدد ورزش کاران دارای پیشینه­ی مسلمانی در اروپا یااصطلاحا نو اروپائیان مسلمان با کشور مبداء (والدین) خود می باشد. این مقاله استدلال می کند که ورزش، یکی دیگر از فضاهای بشدت سیاست زده جهت قضاوت در مورد میزان "هماهنگی" ورزشکاران مسلمان با جوامع اروپایی و درجه­ی "دینداری"شان در کشور مبدأ (والدین) آنها می باشد
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها