ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


نوموفوبیا یا ترس جدایی از تلفن همراهنوموفوبیا یا ترس جدایی از تلفن همراه
عنوان توضیحات
نوموفوبیا یا ترس جدایی از تلفن همراه مقاله نوموفوبیا یا ترس جدایی از تلفن همراه که در سال 2019 منتشر و به زبان های مختلف و فارسی ترجمه شده است در خصوص نوعی اضطراب و وحشت از جدایی از تلفن همراه می باشد که دانشمندان با انجام آزمایشات مختلف به نتایج پرباری دست یافته اند. این مقاله برای روانشناسان و افراد جویای اطلاعات در این زمینه مناسب است و می تواند داده های خوبی را در اختیار شان قرار دهد.
NOMOPHOBIA: NO MObile PHone PhoBIA The term NOMOPHOBIA or NO MObile PHone PhoBIA is used to describe a psychological condition when people have a fear of being detached from mobile phone connectivity. However, the term “phobia” is a misnomer, because mostly it seems to be a kind of anxiety disorder. دانلود
جمع کل


The term NOMOPHOBIA is constructed on definitions described in the DSM-IV, it has been labelled as a “phobia for a particular/specific things”. The various psychological factors are involved when a person overuses the mobile phone, e.g. low self-esteem, extrovert personality. Other mental disorders like, social phobia or social anxiety, and panic disorder may also precipitate NOMOPHOBIC symptoms. It is very difficult to differentiate whether the patient becomes NOMOPHOBIC due to mobile phone addiction or existing anxiety disorders manifest as NOMOPHOBIC symptoms.
​ترجمه چکیده مقاله با عنوان نوموفوبیا یا ترس جدایی از تلفن همراه
اصطلاح نوموفوبیا بر اساس تعاریف ذکر شده در دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به عنوان یک فوبیا (ترس) برای موارد خاص نامگذاری شده است. عوامل روانشناختی مختلفی مثل، پایین بودن اعتماد به نفس و شخصیت برونگرا در استفاده بیش از حد یک فرد از تلفن همراه دخالت دارند و اختلالات روانی دیگری مانند، هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی و اختلال ترس نیز ممکن است علائم نوموفوبیا را تسریع کند. تشخیص این مسأله که آیا نوموفوبیا به دلیل اعتیاد به تلفن همراه گریبانگیر بیمار شده و یا وجود اختلالات اضطرابی باعث بروز علائم نوموفوبیا شده، بسیار مشکل است.

 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها