ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


حقوق کارگران در اسلام: از منظر کشور بنگلادشحقوق کارگران در اسلام: از منظر کشور بنگلادش
عنوان توضیحات
کارگر(تحت حمایت و الزام قانون)- بنگلادش- اسلام- حقوق- کارگر(به معنای عام)
جمع کل


حقوق و حمایت از کارگران برای هر سازمانی به منظور کسب موفقیت و سود مورد نظر و همچنین عملکرد بدون تنش، بسیار حائز اهمیت است. اسلام به عنوان یک برنامه جامعِ زندگی، حقوق و وظایف کارگران و کارفرمایان را شرح می دهد. مفاهیمی را در راستای حمایت از کارگران وضع می کند. اشتغال به منزله ی عبادتی که مستلزم صرف وقف کامل، اخلاص و تعهد از سوی هر دو طرف یعنی کارگران و کارفرمایان می باشد، محترم شمرده شده است. از بعد بین المللی، حقوق کارگران در اسناد بین المللی گوناگونی از جمله " اعلامیه جهانی حقوق بشر" و در " کنوانسیون ها و توصیه نامه های" سازمان بین المللی کار گنجانده شده است. همه دولت ها قانون کار و خط مشی خاص خود را در جهت حمایت و راهنماییِ هر دو شخص کارفرما و کارگران، دارند. بنگلادش قانون کار و سیاست خاص خود را به منظور تنظیم و تعدیل امور کارگران و کارفرمایان و تشکیلات به دور از تنش، دارد. قانون اصلی درباره ی کارگران در بنگلادش، قانون کار بنگلادش مصوب2006 است که تقریباً تمام حقوق و وظایف کارگران  و کارفرمایان بنگلادشی را پوشش می دهد. اسلام مذهبی است که همیشه نقش حیاتی بر زندگی مسلمانان در امور روزانه شان ایفا می کند.
در کشورهایی که اکثر آن ها مسلمان هستند، ارزش های دین اسلام تأثیر و نفوذ بسیاری بر قوانین و رویه ها دارد. این مقاله مقررات مربوط به حقوق کارگران در اسلام را بررسی می کند. بنگلادش به عنوان یک کشوری که اکثریت آن مسلمان است، تا چه حدی دارای همپوشانی یا مطابق با مقررات کار حقوق اسلامی است.
هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم حقوق کارگران وحمایت از آنان است که تحت حقوق کار بنگلادشی، تنظیم می شود که  به مدت طولانی توسط اسلام اصلاح شده است. برای نتیجه گیری از این مقاله، شیوه ی تمثیلی به عنوان روش بررسی اتخاذ می شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط