ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تعهدنامه های بیتکوینتعهدنامه های بیتکوین
عنوان توضیحات
تعهدنامه‎های بیتکوین
جمع کل


This paper presents an extension to Bitcoin’s script language enabling covenants, a primitive that allows transactions to restrict how the value they transfer is used in the future. Covenants expand the set of financial instruments expressible in Bitcoin, and enable new powerful and novel use cases. We illustrate two novel security constructs built using covenants. The first, vaults, focuses on improving the security of private cryptographic keys. Historically, maintaining these keys securely and reliably has been a critical vulnerability for Bitcoin users. We show how covenants enable vaults, which disincentivize key theft by preventing an attacker from gaining full access to stolen funds.
 مقاله حاضر یک توسعه زبان اسکریپت بیتکوین را فراهم میکند که میتواند تعهدنامهها را ایجاد کند، یک نسخه ابتدایی که تراکنشها را قادر میسازد موارد استفاده ارزشهایی را که در آینده جابجا میکنند محدود کنند. تعهدنامهها مجموعه ای از ابزارهای مالی قابل بیان در بیتکوین را گسترش میدهند و امکان استفاده از موارد جدید و قدرتمند را فراهم میآورند. ما دو ساختار امنیتی جدید را که با استفاده از تعهدنامهها ساخته شده اند، نشان میدهیم.
در ابتدا، خزانهها، بر بهبود امنیت کلیدهای عمومی رمزنگاری تمرکز میکنند. به لحاظ تاریخچه، حفظ این کلیدها بطور ایمن و قابل‌اطمینان، یک آسیب‌پذیری حیاتی برای کاربران بیت کوین بوده‌است. ما نشان می‌دهیم که تعهدنامهها چگونه خزانهها را قادر می‌سازد، که سرقت کلید را با منع مهاجم از دسترسی کامل به منابع مالی‌ به‌سرقت‌رفته، مسدود کنند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها