ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تاثیرات رسانه ها بر رفتارهای جنسی و روابط میان جوانان در بهزیستی آمریکاتاثیرات رسانه ها بر رفتارهای جنسی و روابط میان جوانان در بهزیستی آمریکا
عنوان توضیحات
تاثیرات رسانه ها بر رفتارهای جنسی و روابط میان جوانان در بهزیستی آمریکا
جمع کل


Youth in foster care (YFC) are at high risk of negative reproductive and other health outcomes and may be especially vulnerable to negative impacts of media due to early adversity and a lack of stable caregiver relationships. The aim of this project was to explore how access and exposure to media impacts YFC in order to inform future research in this realm and promote resilience in this understudied population. We conducted semistructured interviews with YFC ages 15–21 (n = 22) and focus groups with foster caregivers (n = 86). We used thematic analysis to analyse data for themes related to media. Youth and caregivers described four main themes: (a) impacts of media on youth norms and attitudes, (b) impacts of media on youth behaviour, (c) impacts of youth exposure to pornography, and (d) caregiver monitoring and mediation of media.
جوانان و نوجوانانی که در بهزیستی زندگی می کنند، بالاترین ریسک را نسبت به مشکلات و عواقب جنسی و بهداشتی تحمل کرده و به ویژه در مقابل اثرات منفی رسانه ها (که ناشی از قدرت آنها در آسیب رسانی   زود هنگام و عدم وجود نظارت پایدار بر محتوای آنهاست) آسیب پذیر هستند. هدف از این پژوهش کشف نحوه ی تاثیر گذاری رسانه ها بر جمعیت بهزیستی بوده و به منظور اطلاع از حوزه ی تحقیقات آینده و همچنین ارتقاء انعطاف پذیری در این جمعیت انجام می پذیرد. در این پژوهش با ۲۲ نفر از بچه های پانزده تا بیست و یک سال و ۸۶ نفر از مربیان بهزیستی های آمریکا مصاحبه هایی غیر رسمی درباره ی رسانه ها ترتیب داده شده و اطلاعات حاصل از آنها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موضوعی در ۴ دسته جای داده شده است.۱.تاثیر رسانه ها بر ارزش ها، هنجارها و نگرش جوانان ۲.تاثیر رسانه ها بر رفتار جوانان ۳.تاثیر رسانه ها بر جوانانی که در معرض پورنوگرافی قرار می گیرند. ۴.نظارت و مشارکت مربیان نسبت به رسانه های مورد استفاده ی جوانان.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط