ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


اصول اخلاق دینی مقایسه¬ای به عنوان یک رشته مطالعاتیاصول اخلاق دینی مقایسه¬ای به عنوان یک رشته مطالعاتی
عنوان توضیحات
اصول اخلاق دینی مقایسه¬ای به عنوان یک رشته مطالعاتی
جمع کل


This essay is a critical engagement with recent assessments of comparative religious ethics by John Kelsay and Jung Lee. Contra Kelsay’s proposal to return to a neo-Weberian sociology of religious norm elaboration and justification, the authors argue that comparative religious ethics is and should be practiced as a field of study in active conversation with other fields that consider human flourishing, employing a variety of methods that have their roots in multiple disciplines. Cross-pollination from a variety of disciplines is a strength of comparative ethics, which has enlivened recent and ongoing research on ethics, not a problem to be resolved by convergence on a single, distinctively comparative project. The authors also argue in response to Lee and Kelsay that while individual comparative studies of virtue and personal formation can be flawed in various ways, this line of research has been productive and at times very compelling. Moreover, attention to comparative virtue ethics shows how scholarship on some ethical topics necessitates drawing on a variety of perspectives and disciplinary backgrounds, a conclusion relevant to all work in religious ethics today.
مقاله حاضر نقدی است که اخیرا «جان کلسی» و «جونگ لی» با ارزیابی اخلاق دینی مقایسه­ای انجام داده اند. برخلاف پیشنهاد «کلسی» مبنی بر بازگشت به جامعه شناسی «نو وبری» در بسط و توجیه هنجارهای دینی، نگارندگان این مقاله با بکارگیری روش­های گوناگونی که ریشه در رشته­های چندگانه دارند، استدلال می کنند که اصول اخلاق دینی مقایسه­ای به عنوان یک زمینه مطالعاتی در تعامل فعال با زمینه­های دیگری است که شکوفایی انسانی را مورد توجه قرار می­دهند، و می­بایست چنین باشد. استفاده از رشته­های گوناگون نقطه قوتی برای اخلاق مقایسه­ای است که به تحقیقات اخیر و روبه جلو درباره اخلاق، جان بخشیده است و نباید بدان به چشم یک معضل که می­بایست بوسیله همگرایی بر یک پروژه مقایسه­ای مستقل ساده حل شود؛ نگریست. نگارندگان همچنین در پاسخ به «لی» و «کلسی» معتقدند به این که مطالعات مقایسه­ای فردی، درباره فضیلت و تکوّن شخصی شاید با کاستی­های گوناگونی همراه باشد، امّا این خط تحقیقی بسیار مولد و پرثمر بوده و گاهی اوقات امری قهری و گریز ناپذیر است. علاوه بر این، توجه به اخلاق فضیلت مقایسه‌ای نشان می‌دهد که چگونه تحقیق در مورد برخی موضوعات اخلاقی مستلزم ترسیم انواع دیدگاه‌ها و زمینه‌های انضباطی بوده، که نوعی نتیجه‌گیری نسبت به همه کارهای اخلاق دینی امروز است.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها