ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


آزمایش کنترل تصادفی دوز غیرخواب آور پروپوفول به عنوان پیشگیری کننده استفراغ برای کاهش حالت تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی ناشی از تزریق داخل نخاعی مورفین و خارش بعد از عمل سزارینآزمایش کنترل تصادفی دوز غیرخواب آور پروپوفول به عنوان پیشگیری کننده استفراغ  برای کاهش حالت تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی ناشی از تزریق داخل نخاعی مورفین و خارش بعد از عمل سزارین
عنوان توضیحات
آزمایش کنترل تصادفی دوز غیرخواب آور پروپوفول به عنوان پیشگیری کننده استفراغ برای کاهش حالت تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی ناشی از تزریق داخل نخاعی مورفین و خارش بعد از عمل سزارین
جمع کل


Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) is a dreadful and uncomfortable experience that significantly detracts patients’ quality of life after surgery. This study aimed to examine the antiemetic effect of a single sub-hypnotic dose of propofol as prophylaxis for PONV.
​تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی (PONV) تجربه نا خوشایندی است که زندگی بیمار پس از عمل جراحی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثرات ضد استفراغی تک دوزی از پروپوفول است که اثرات خواب آوری ندارد و به عنوان پیشگیری کننده PONV مصرف می شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط